Idea OSD

Idea

Open Source Day

„In real open source you have the right to control your own destiny„ – Linus Torvalds

Konferencja Open Source Day  to święto społeczności i użytkowników otwartego oprogramowania. Kiedyś lokalna konferencja, w ciągu kilku lat przekształciła się w jedno z największych międzynarodowych wydarzeń poświęconych otwartemu oprogramowaniu w Europie Środkowej. Impreza jest świetną okazją do spotkań, dyskusji, wymiany poglądów, czy nawiązania współpracy.

Open Source to: innowacyjność, postęp, bezpieczeństwo, elastyczność, interoperacyjność, niskie koszty wytwarzania i rozwoju. Jak powiedział lider ruchu otwartego oprogramowania Eric Raymond, „Wystarczająca liczba przyglądających się oczu sprawia, że wszystkie błędy stają się banalne”. Podobna zasada sprawdza się w przypadku rozwoju użyteczności i funkcjonalności oprogramowania.

Dzielenie się modyfikacjami i pomysłami zmian ma wymiar praktyczny. Większa liczba osób posiadających dostęp do kodu i przeglądających go, pozwala na szybsze wykrywanie choćby luk bezpieczeństwa, czy nieefektywnych algorytmów – a tym samym ich eliminowanie i ulepszanie.  Nie ma na Świecie pojedynczej firmy która mogłaby konkurować z ruchem i skutecznością społeczności Open Source.  

 

Czym jest otwarte oprogramowanie w aspekcie prawnym?

W aspekcie prawnym, o uznaniu oprogramowania za „otwarte” decyduje kilka czynników. Warto skupić się jednak na dwóch najważniejszych. Po pierwsze, kod źródłowy oprogramowania musi być dostępny. Po drugie, może być on zmieniany i ponownie dystrybuowany na warunkach określonych w licencji pierwotnej. Wyklucza to wszelką dyskryminację i gwarantuje technologiczną neutralność.

Open Source jest modelem wytwarzania rozwiązań, który sam z siebie nie stawia ograniczeń. Wręcz przeciwnie – otwiera nowe, dotychczas niedostępne ścieżki dla rozwoju. W kontekście biznesu i produkcji rozwiązań IT pod konkretne potrzeby użytkowe, jest to opcja praktycznie bezkonkurencyjna i motor postępu milionów firm na świecie.

Czasy, kiedy oprogramowanie otwarte było traktowane jako tańsza wersja programów własnościowych, dawno minęły. Teraz klienci decydują się na otwarte rozwiązania nie ze względu na koszty, ale przede wszystkim lepsze parametry i  brak uzależnienia od jednego producenta.

Bariery w wykorzystaniu Open Source.

W sensie prawnym nie istnieją specjalne bariery w wykorzystywaniu otwartego oprogramowania. Można jednak zauważyć pewną dyskryminację administracyjną w adopcji Open Source. Jest zbyt dużo biurokratycznych przyzwyczajeń, zarówno w obszarze zamówień publicznych, jak i księgowości, które preferują zakup licencji oprogramowania zamkniętego.  Wynika to głównie z niedostatecznej wiedzy na temat prawnych aspektów użycia Open Source

Warto bliżej przyjrzeć się dobrym praktykom w krajach, gdzie rządy w  podporządkowanych sobie jednostkach administracji i usług publicznych przeszły praktycznie całkowicie na oprogramowanie otwarte. Takich rozwiązań niestety brakuje w Polsce. Dobrym pomysłem byłoby utworzenie publicznego centrum kompetencyjnego, które wspierałoby centralne organy administracji publicznej i konkretne projekty modernizacyjne w wyborze wariantowych rozwiązań, maksymalnie wykorzystujących potencjał tego modelu licencjonowania i udostępniania technologii informatycznych społeczeństwu.

Należy jednak podkreślić, że sama idea Open Source jest żywa na naszym rynku i budzi niesłabnące zainteresowanie, czego doskonałym dowodem jest właśnie konferencja Open Source Day

Granice Open Source.

Podsumowując powyższe rozważania należy powiedzieć, że w aspekcie użytkowym nie ma granic w możliwych zastosowaniach otwartego oprogramowania. Można pokusić się o stwierdzenie, że jego granice leżą tam, gdzie kończy się zapotrzebowanie na nowe funkcjonalności, aplikacje i technologie – czyli de facto nieustannie są one przesuwane bo myśli nie da się ograniczyć. I na tym właśnie polega sukces  otwartości.  

Zapraszamy na Open Source Day 2017

Wszystkich, którzy chcieliby:

  • wziąć udział w jednym z najciekawszych, proinnowacyjnych wydarzeń IT,
  • poznać osobiście ludzi stojących za najnowszymi rozwiązaniami Open Source oraz
  • dowiedzieć się jakie są trendy i prognozy dla rynku informatycznego na najbliższe lata,

już dziś zapraszamy na konferencję Open Source Day 2017.