Warszawa

Dziękujemy za udział
Open Source Day 2016

26 Kwietnia 2016
https://opensourceday.pl/wp-content/uploads/2017/04/Artur_Bicki-1-320x346.jpg
EMCA S.A. – Dyrektor Wydziału Wdrożeń Technologii IT

Artur Bicki

Jest magistrem inżynierem Politechniki Warszawskiej na Wydziale Elektroniki i Techniki Informacyjnej. Ekspert w zakresie monitoringu systemów informatycznych ich stabilności i bezpieczeństwa. Posiada bardzo szerokie kompetencje w obszarze bezpieczeństwa sieci oraz metod zapobiegania zagrożeniom i atakom.

Posiada certyfikaty branżowe dotyczące obsługi systemów Splunk, Flowmon, Elasticsearch, Logstash & Kibana,  AIX, Sun, Oracle, Microsoft  oraz Baz Danych Oracle.
W swojej karierze zawodowej zrealizował szereg  projektów wdrożeniowych dotyczących utrzymania usług IT na wysokim poziomie, ich nadzoru oraz monitorowania.
W EMCA jest odpowiedzialny za wdrożenia systemów monitoringu, analizy ruchu sieciowego oraz systemów klasy SIEM i Log Management  u klientów  branży finansowej, telekomunikacyjnej i energetycznej.Make

Connection

Follow


Meet

Company


https://opensourceday.pl/wp-content/uploads/2015/12/logo_inner.png