Warszawa

Dziękujemy za udział
Open Source Day 2016

26 kwiecień 2016
https://opensourceday.pl/wp-content/uploads/2017/04/Dariusz-Świąder-1-320x317.jpg
CEO Linux Polska

Dariusz Świąder

Absolwent zarządzania, pasjonat finansowej analizy fundamentalnej.

W branży IT od ponad 20 lat w tym ostatnie 17 lat związany z systemami o otwartym kodzie źródłowym (Open Source). Swoją działalnością udowodnił, że Open Source to właściwy wybór drogi biznesowej i wrota do działalności na skalę globalną.

Linux Polska Sp. z o.o., której jest prezesem, świadczy usługi dla  największych polskich struktur biznesowych, zarówno publicznych jak i prywatnych. Firma z sukcesem uczestniczy w prestiżowych projektach międzynarodowych organizowanych m.in. przez Europejską Agencję Kosmiczną. Spółka od lat rozwija i wdraża własne rozwiązania związane z bezpieczeństwem obrotu finansowego, big data i analityką danych. W ostatnim czasie Linux Polska aktywnie uczestniczy w projektach związanych z komercyjnym wykorzystaniem możliwości bezzałogowych statków powietrznych /dronów/.

Dariusz Świąder wierzy, że Open Source to milowy krok, który umożliwia gigantyczny postęp technologiczny bez wielkich nakładów finansowych. Wystarczy zrozumieć znaczenie otwartości w wymianie myśli!Make

Connection

Follow


Meet

Company


https://opensourceday.pl/wp-content/uploads/2015/12/logo_inner.png