Warszawa

Dziękujemy za udział
Open Source Day 2016

26 Kwietnia 2016
https://opensourceday.pl/wp-content/uploads/2017/04/jacek-skorzynski-200.jpg
Sr. Solution Architect, Red Hat CEE

Jacek Skórzyński

Jacek pracuje w firmie Red Hat jako architekt rozwiązań IT i jest odpowiedzialny za wspieranie procesu sprzedaży technologii infrastrukturalnych, takich jak rozwiązania chmurowe, wirtualizacja i systemy pamięci masowych definiowane programowo.Wcześniej zdobywał praktyczne doświadczenie obsługując i wdrażając rozwiązania serwerowe, systemy pamięci masowych, technologie chmurowe i platformy wirtualizacyjne. Hobby: siatkówka oraz projekty oparte na Raspberry Pi.Make

Connection

Follow


Meet

Company


https://opensourceday.pl/wp-content/uploads/2015/12/logo_inner.png