Warszawa

Dziękujemy za udział
Open Source Day 2016

26 Kwietnia 2016
https://opensourceday.pl/wp-content/uploads/2017/04/Michel_Isnard_photo-1-320x371.jpeg
Wiceprezes Red Hat EMEA

Michel Isnard

Michel Isnard jest Wiceprezesem w Red Hat, działa na rynkach z regionu EMEA.

Isnard zarządza regionalnym zespołem kierowników, jest też odpowiedzialny za relacje z klientami i partnerami Red Hat oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań oferowanych przez Red Hat. Wszystko, by wesprzeć cyfrową transformację, jaka zachodzi w przedsiębiorstwach, łącznie z przenoszeniem ich architektury informatycznej w technologie open source’owe.

snard posiada ponad 30 letnie doświadczenie na wysokich stanowiskach menadżerskich w obszarach zarządzania i marketingu, które zdobywał u wiodących dostawców oprogramowania i rozwiązań IT. Do firmy Red Hat przeszedł z Hewlett-Packard, w której był Dyrektorem Sprzedaży ds. Kluczowych Klientów Biznesowych, HP Francja. Praca na tym stanowisku pozwoliła mu stworzyć synergię pomiędzy różnymi jednostkami (serwery, pamięć masowa, sieci, oprogramowanie i usługi) w celu zwiększenia sprzedaży rozwiązań końcowych dla biznesu. Wcześniej pełnił różne funkcje międzynarodowe w HP Software, między innymi Dyrektor Sprzedaży ds. Oprogramowania Infrastrukturalnego (region EMEA), Wiceprezes na region Azji i Pacyfiku, Wiceprezes Sprzedaży ds. Kluczowych Klientów Globalnych. Przed HP, Isnard był Wiceprezesem na rynki EMEA w Peregrine Systems, w której rozwinął i znacznie wzmocnił rynkową pozycję firmy w dziedzinie systemów do Zarządzania CSD (Consolidated Service Desk) i Zarządzania Aktywami.     

Isnard pracował wcześniej dla Informix Software, Tektronix i Thomson Group (rozwiązania 3D oraz systemy zabezpieczające), gdzie zawsze w zrównoważony sposób łączył strategiczne wizje z innowacyjnymi pomysłami i ich funkcjonalnym zastosowaniem w praktyce.

Już od wczesnych etapów swojej kariery Michel obejmował funkcje zadaniowo powiązane ściśle z rozwojem biznesu oraz transformacjami organizacyjnymi i restrukturyzacjami w przedsiębiorstwach, pracując w wielokulturowych środowiskach i najnowszych technologiach.

Michel biegle włada językiem angielskim i włoskim.Make

Connection

Follow


Meet

Company


https://opensourceday.pl/wp-content/uploads/2015/12/logo_inner.png